אַ פריילעכן פּורים!

אינעם יום-טוב פּורים ווינטשן מיר פונעם גאַנצן האַרצן אַלע אונדזערע פרייַנד און ליבהאָבער פונעם ייִדישן וואָרט צו דערגרייכן אַ נחת-רוח, אייַנאָרדענען פריילעכע סעודות, שעצן די פרייַנדשאַפט און גלויבן אין ליבע, האָפן אויף אַלדאָס גוטס, לעבן אין גליק און פרייד.

טראָץ אַלע שוועריקייטן און דאגות האָט אַ פריילעכן פּורים!


В праздник Пурим от всего сердца желаем всем нашим друзьям и любителям идиша обрести радость души, устраивать весёлые пиршества и застолья, чтить дружбу и верить в любовь, надеяться только на хорошее и жить непременно счастливо. Несмотря на все тяготы и заботы, веселого Пурима вам!Недавние посты

Смотреть все

Уголовная аристократия. //А. Карпинович// Когда прикончили Мишку Наполеона, сожалел об этом весь Вильно. Он был не только последним в своей династии, но и гордостью переулка Ги́тки-То́йбы, включая кус

//А.Карпинович// Исерсо́н стоял на ступенях синагоги погребального братства, своей любимой трибуне в виленском дворе, и «рвал на куски» собравшуюся публику: – Виленские евреи, страшитесь и трепещите!